International:
Walter Leasing Print Logo Pozrieť – Vybrať – Zobrať so sebou

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie opisuje, ako spoločnosť WALTER LEASING GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com a všetky s ňou spojené koncernové podniky (skupina „WALTER GROUP“, „my“) spracovávajú Vaše osobné údaje. Súpis podstatných koncernových podnikov, v ktorých mene sú vydávané nižšie uvedené informácie, nájdete tu

Skupina WALTER GROUP je zodpovedná za to, aby dostatočne chránila Vaše osobné údaje a dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany, právoplatného zaobchádzania a utajenia osobných údajov ako aj bezpečnosti údajov.

Nasledujúce úpravy sú všeobecné a rozsiahlym spôsobom sa týkajú všetkých procesov spracovania údajov v rámci skupiny WALTER GROUP. To znamená, že sa Vás budú nasledujúce úpravy týkať iba čiastočne.

Kontakt Dopyt

Táto internetová stránka využíva cookies, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s využívaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s Vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať