Switch to your country version

UK

Firma WALTER GROUP, zatrudniająca ponad 5.000 pracowników, jest jednym z austriackich koncernów prywatnych które odnoszą największy sukces.

Walter Leasing Print Logo Zobacz – Wybierz – Zabierz ze sobą

Informacja o ochronie danych

W niniejszej informacji opisano w jaki sposób firma WALTER LEASING GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] przetwarza Państwa dane osobowe.

WALTER LEASING jest odpowiedzialna za odpowiednią ochronę danych osobowych i przestrzega wszystkich przepisów prawnych w zakresie ochrony, przetwarzania zgodnie z prawem oraz poufności danych osobowych i bezpieczeństwa danych.

Poniższe informacje są ogólne i dotyczą wszystkich procesów przetwarzania danych w firmie WALTER LEASING. Oznacza to, że poniższe informacje mogą dotyczyć Państwa tylko częściowo.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności w następujących celach:

 • Opracowywanie ofert i zapytań wysłanych do nas, np. przez (potencjalnych) partnerów transportowych, osoby, które chcą udzielić zlecenia na transporty, dostawy, zamówienia, itp. lub są zainteresowani innym rodzajem współpracy
 • Negocjacje umów i sporządzanie ofert oraz umów
 • Ocena przydatności jako partner umowy, np. kontrole wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów, dostawców, itp.
 • Realizacja naszych stosunków umownych i biznesowych, np. wykonywanie transportów (dyspozycja) i dostaw, realizacja umów najmu i leasingu, fakturowanie, monitowanie, realizacja reklamacji i przypadków szkody, zarządzanie jakością, realizacja zaopatrzenia, optymalizacja naszych usług przy zastosowaniu aplikacji biznesowych (np. monitorowanie transportu, portale, itp.)
 • Obsługa klienta, tzn. np. wysyłanie informacji, newsletterów, ofert i materiałów reklamowych, bieżąca opieka nad klientami, organizacja wydarzeń, itp.
 • Ochrona ubezpieczeniowa i zarządzanie ubezpieczeniami, likwidacja szkód
 • Zarządzanie taborem: konserwacja i serwisowanie naszych pojazdów
 • Rozwój produktu
 • Zarządzanie spółkami koncernu
 • Eksploatacja struktury IT, np. gwarancja bezpieczeństwa, aktualnego stanu techniki, konserwacja, itp.
 • Udostępnianie stron internetowych: ulepszanie i rozwój stron internetowych, sporządzanie statystyk użytkowania, rozpoznawanie, zapobieganie i sprawdzanie ataków na strony, itp.


 • Dane osobowe otrzymujemy

  • od Państwa: np. podczas wysyłania zapytań do nas, zawierania umów, w ramach realizacji umów zawartych z nami
  • od spółek koncernu w obrębie WALTER GROUP
  • od osób trzecich, np. partnerów transportowych lub klientów w celu realizacji umów
  • z dostępnych publicznie źródeł, np. rejestr firm, księga wieczysta, rejestr upadłości, rejestr stowarzyszeń, ewidencja działalności gospodarczej
  • z Państwa przeglądarki internetowej (automatycznie) podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych, odpowiednio do wybranych przez Państwa ustawień

  Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie będzie możliwości relacji biznesowych. Nie będziemy również mogli zagwarantować wszystkich funkcji naszych stron internetowych, jeżeli nie udostępnią nam Państwo niezbędnych danych osobowych.

 • Dane takie jak imię, nazwisko, nazwa użytkownika, itp.
 • Dane dotyczące osoby, np. wiek, płeć, data urodzenia, narodowość, funkcja w przedsiębiorstwie, kopie dowodu, itp.
 • Dane kontaktowe, np. adres, numer telefonu, adres e-mail, itp.
 • Dane identyfikacyjne, np. numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer klienta, itp.
 • Dane konta bankowego, np. numer konta, dane dotyczące wiarygodności finansowej, itp.
 • Dane urzędowe, np. sygnatury akt, numery podatkowe, zajęcia wynagrodzenia, „Mieterpass” (Niemcy), itp.
 • Dane pojazdu, np. numer pojazdu, numer podwozia, numer silnika, numer rejestracyjny, dowód rejestracyjny, karta paliwowa, informacje dot. uprawnień do kierowania wózkiem widłowym, itp.
 • Pliki obrazów i nagrania filmów
 • Dane użytkowe IT, np. dane połączenia, informacje dot. logowania, informacje dot. dostępu, adres IP, odsyłacz, nazwa użytkownika dla systemów dostępnych z zewnątrz, itp.
 • Dane użytkowe stron internetowych: data i godzina wywołania, adres IP, nazwa i wersja przeglądarki internetowej, określone pliki cookie, itp.
 • Dane dotyczące zachowania osób, np. uwagi do udzielania odpowiedzi i przypomnienia, korespondencja i objaśnienia dot. bieżących ankiet, itp.
 • Rasa / pochodzenie etniczne, np. miejsce urodzenia w dowodzie, itp.
 • Dane dot. lokalizacji, np. dane GPS, stempel czasowy sygnału GPS, dane dot. pozycji (stopień długości i szerokości), itp.

Podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych:

 • Realizacja umowy oraz wykonanie działań przedumownych (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), np. podczas organizacji prawidłowego przebiegu transportów i dostaw, opracowywania reklamacji i zgłoszeń szkód, fakturowania, realizacji zarządzania jakością, opracowywania ofert i udzielanie odpowiedzi, itp.
 • Nasz nadrzędny uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO), np. gdy przekazujemy dopasowane informacje i oferty, o ile warunkiem nie jest wyrażenie zgody; przetwarzanie danych przez nas w ramach postępowania sądowego, przekazywanie danych kierowcy, jeśli jest to wymagane do obsługi transportu i nie ma bezpośredniego kontaktu z kierowcą, przetwarzanie danych, które są niezbędne do zagwarantowania funkcjonowania naszych stron internetowych itp.
 • Zobowiązania ustawowe (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO), np. zobowiązania podatkowe, zobowiązania zgodnie z StVO, KFG, VwStG, VwVfG, przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, itp.
 • Jeżeli nie występuje żadna z wymienionych podstaw prawych, nasze przetwarzanie danych odbywa się za Państwo zgodą według artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO. Oczywiście w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody aż do jej cofnięcia (tzn. cofnięcie nie ma mocy prawnej w przeszłości).

Państwa dane osobowe przekazujemy w wyżej wymienionych celach następującym odbiorcom:

 • spółkom należącym do naszego koncernu oraz ich pracownikom
 • zaangażowanym przez nas podmiotom trzecim, np. usługodawcy IT, drukarnie, centra rozliczeniowe, operatorzy hostingu, oprogramowania i serwisu, np. do wysyłki newslettera, usługodawcy w ramach regulacji i likwidacji szkód (ubezpieczalnie i partnerzy ubezpieczeniowi), zarządcy nieruchomości, adwokaci, doradcy podatkowi, notariusze, biegli rewidenci, itp.
 • osobom, które pozostają z nami w stosunkach handlowych, np. partnerzy transportowi, dostawcy, partnerzy handlowi itp.
 • placówkom publicznym, np. urzędy celne, BMI (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), ambasady, starostwo, itp.

Niektóre dane są również przekazywane odbiorcom poza granicami Austrii oraz, w wyjątkowych przypadkach, do państw trzecich, które nie są bezpieczne. W tym przypadku jednak zapewniamy, że istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych, np. poprzez wiążące wewnątrzfirmowe przepisy o ochronie danych lub standardowe klauzule ochrony danych UE.

Dane osobowe są przechowywane przez nas przez okres uznawany za racjonalny do osiągnięcia wymienionych celów. Ponadto przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres istnienia prawnych zobowiązań do ich przechowywania lub jeśli nie upłynął jeszcze termin przedawnienia potencjalnych roszczeń prawnych.
Użytkownik jest m.in. uprawniony (zgodnie z zasadami prawa właściwego) do (i) sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe są zapisywane przez nas oraz otrzymania kopii tych danych, (ii) zażądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, które są błędne lub zostały przetworzone niezgodnie z prawem oraz (iii) zażądania ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych i (iv) w określonych okolicznościach sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub wycofania zgody udzielonej wcześniej na przetwarzanie, (v) zażądania przeniesienia danych, (vi) uzyskania informacji o tożsamości osób trzecich, którym są przekazywane dane osobowe oraz (vii) wniesienia skargi do właściwego organu.

Na naszych stronach są stosowane tzw. pliki cookie. Cookie to mały plik, który może zostać zapisany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej. Stosujemy zasadniczo pliki cookie to oferowania użytkownikom dodatkowych funkcji na stronach internetowych, aby np. ułatwić nawigację na stronie, umożliwić dalsze korzystanie ze strony w miejscu jej opuszczenia i / lub zapisywać preferencje lub ustawienia użytkownika po powrocie na stronę. Pliki cookie nie mają dostępu do żadnych innych danych na komputerze użytkownika, nie mogą ich odczytywać ani zmieniać.

Większość plików cookie na naszych stronach internetowych to tzw. sesyjne lub tymczasowe pliki cookie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Ponadto stosujemy stałe pliki cookie, które pozostają zapisane na dysku twardym. Takie pliki użytkownik może usunąć ręcznie ze swojej przeglądarki. Pliki te mogą być przechowywane przez okres od 1 miesiąca do 10 lat. Takie stałe pliki cookie stosujemy, aby rozpoznać użytkowników po ich powrocie na stronę internetową i zaoferować bardziej komfortowe korzystanie ze strony oraz aby dopasować ofertę internetową adekwatnie do życzeń użytkownika.

Ponadto stosujemy pliki cookie podmiotów trzecich (np. Facebook, LinkedIn), które pomagają dopasować lepiej ofertę do zainteresowań użytkownika. Dlatego podczas korzystania ze stron zapisywane są również tymczasowe i stałe pliki cookie podmiotów trzecich. Wyłącznym celem wykorzystania tych plików cookie podmiotów trzecich jest umożliwienie podmiotom trzecim wysyłanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystywanie plików cookie przez osoby trzecie.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookie, które wykraczają poza zakres plików koniecznych z technicznego punktu widzenia. Ponadto użytkownik ma możliwość aktywowania lub dezaktywowania zapisywania określonych rodzajów plików cookie. Jeżeli ustawienia plików cookie mają zostać dopasowane w późniejszym czasie, można tego dokonać zawsze w ustawieniach plików cookie.

Zgoda na pliki cooki
Nasza strona internetowa korzysta z technologii firmy OneTrust, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym i udokumentować to w sposób zgodny z przepisami ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest OneTrust Technology Ltd.

Przy wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerami OneTrust w celu uzyskania Państwa zgody na stosowanie plików cookies. Następnie OneTrust zapisuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, samodzielnie usuną Państwo plik cookie OneTrust lub cel przechowywania danych przestanie być aktualny.

Korzystanie z OneTrust odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na stosowanie plików cookie. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 zd. 1 c) RODO.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z firmą OneTrust. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że OneTrust przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i RODO.

Ponadto użytkownik może kontrolować pliki cookie na komputerze, dokonując takich ustawień przeglądarki, aby wysyłane było powiadomienie, jeżeli strona będzie chciała zapisać pliki cookie. Pliki cookie można również zablokować lub usunąć, jeżeli zostały zapisane na komputerze.

Jeżeli pliki cookie są powiązane z zapisywaniem danych osobowych w krajach trzecich, w których nie obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) oraz które nie zawarły umów dwustronnych dotyczących odpowiedniego poziomu ochrony, pliki zostaną zapisane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Dezaktywacja, zablokowanie lub usunięcie plików cookie może jednak mieć negatywny wpływ na ofertę internetową i uniemożliwić korzystanie z naszych stron internetowych w pełnym zakresie.

Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”), jeśli użytkownik wyraził zgodę w ustawieniach na stosowanie analitycznych plików cookie. Google Analytics stosuje pliki cookie umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika oraz tworzenia w ekonomiczny sposób łatwych do wykorzystania statystyk dostępu. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania użytkownika z naszych stron internetowych są przesyłane z reguły na serwer Google w USA i tam przechowywane, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Nasze strony internetowe korzystają z oferowanej przez Google Analytics możliwości anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP jest skracany przez Google dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych krajów członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Na nasze zlecenie firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z aplikacji przez użytkownika, zestawienia raportów dotyczących aktywności w aplikacji oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z aplikacji oraz z Internetu. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika, przekazanego w ramach Google Analytics przez przeglądarkę, z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie przez Google danych generowanych przez cookie i dotyczących korzystania ze strony (w tym adresu IP użytkownika), jeżeli ściągnie i zainstaluje wtyczkę (plug-in) dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Szczegółowe informacje o warunkach użytkowania Google oraz Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.at/intl/at/policies.
Strony internetowe wykorzystują usługę Re-Marketing Google, jeśli użytkownik wyraził zgodę w ustawieniach na stosowanie marketingowych plików cookie. Re-Marketing Google to usługa reklamowa Google Inc., za pomocą której możemy zapewnić użytkownikowi wyświetlanie ukierunkowanych, potencjalnie interesujących reklam w oparciu o zachowania użytkownika podczas poprzednich wizyt na naszych stronach internetowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy ta pojawiają się tylko na przestrzeniach reklamowych Google, zarówno na przestrzeniach reklamowych Google Adwords, jak i w Google Display Network.

Można się sprzeciwić stosowaniu Re-Marketing Google w menedżerze preferencji reklam Google lub edytować swoje ustawienia.
Nasze strony internetowe korzystają z usługi mapowej Google Maps firmy Google Inc. Polega ona na przesyłaniu danych z adresu IP użytkownika pomiędzy przeglądarką a serwerami Google Maps. W razie potrzeby dane te będą również przekazywane na serwery Google Maps w USA.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO (uzasadniony interes polegający na ułatwieniu znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej).
Na naszych stronach internetowych używamy Google reCAPTCHA (dalej „reCAPTCHA"). Dostawcą jest firma Google Inc.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzenie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) zostało dokonane przez człowieka, czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych kryteriów. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w chwili, gdy odwiedzający stronę na nią wejdzie. W celach analitycznych reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez użytkownika na stronie internetowej lub wykonane przez niego ruchy myszką). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o tym, że ma miejsce analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO (uzasadniony interes w celu ochrony ofert internetowych przed nadużyciami w postaci automatycznego szpiegowania i przed SPAMem).
Na naszej stronie internetowej umieszczamy filmy wideo z YouTube. Dzięki temu możemy prezentować Państwu ciekawe filmy bezpośrednio na naszej stronie. YouTube jest spółką zależną Google Inc. Portal wideo jest prowadzony przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Przy otwieraniu strony na naszej witrynie, na której jest osadzony film z YouTube, Państwa przeglądarka automatycznie łączy się z serwerami YouTube lub Google. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialny za każde przetwarzanie danych w obszarze europejskim.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.
W razie potrzeby korzystamy tymczasowo i na poszczególnych stronach z Google Optimize - usługi firmy Google Inc. Google Optimize analizuje wykorzystanie różnych wariantów strony internetowej, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować obsługę strony do zachowań użytkowników. Google Optimize używa plików cookie do referencjonowania poszczególnych wariantów.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.
Strony internetowe korzystają z narzędzia Bing Ads Universal Event Tracking (UET), jeżeli użytkownik wyraził zgodę na użytkowanie poprzez aktywację marketingowych plików cookie w ustawieniach plików cookie. Bing Ads to usługa oferowana przez firmę Microsoft Corporation, która umożliwia nam wyświetlanie ukierunkowanych reklam zgodnie z potencjalnymi zainteresowaniami użytkownika, w oparciu o jego zachowanie podczas poprzednich wizyt na naszych stronach internetowych. Dane użytkownika są przekazywane w takim przypadku do operatora narzędzia Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Więcej informacji o przepisach dotyczących ochrony danych w firmie Microsoft można znaleźć pod adresem https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Użytkownik może zmienić swoje ustawienia dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach w witrynie Microsoft również pod adresem https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Od czasu do czasu korzystamy tymczasowo z usługi Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować ofertę na naszych stronach internetowych, jeżeli użytkownicy wyrazili na to zgodę poprzez zezwolenie w ustawieniach na stosowanie analitycznych plików cookie. Dzięki technologii Hotjar lepiej rozumiemy doświadczenia naszych użytkowników z witrynami, np. ile czasu potrzebują na wypełnienie formularzy. Hotjar gromadzi informacje o urządzeniu końcowym użytkownika, jego anonimowym adresie IP, lokalizacji geograficznej, ustawieniach językowych oraz interakcjach, takich jak ruchy myszą, kliknięcia i naciśnięcia klawiszy. Hotjar używa również plików cookie do rozpoznawania powracających użytkowników. Informacje te nie są wykorzystywane przez Hotjar, ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników, nie są również łączone z innymi danymi poszczególnych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Hotjar tutaj.
Nasze strony internetowe korzystają z Social Media Plugins firmy Walls.io. Dzięki nim możemy wyświetlać aktualne informacje z naszych firm w mediach społecznościowych bezpośrednio na stronie internetowej. Podczas wywoływania tych wtyczek adres IP użytkownika jest przekazywany do Walls.io. Przetwarzanie danych przez Walls.io odbywa się wyłącznie w UE. Walls.io jest obsługiwany przez Walls.io GmbH w Wiedniu.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.
W poszczególnych strefach naszych stron internetowych używamy wtyczki czatu SmartSupp. Dostawcą jest SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czechy. Z czatu SmartSupp można korzystać, aby rozpocząć bezpośrednią komunikację z naszymi pracownikami. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania klientów dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane. SmartSupp zapisuje historię odwiedzanych stron internetowych (URL i referer) oraz informacje o używanej przeglądarce. Ponadto przekazane zostaną dane kontaktowe i treść zapytań dobrowolnie przekazanych przez klientów za pośrednictwem tej formy kontaktu. Stosowane są cookies sesyjne, usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Przesyłane dane są przechowywane na serwerach w Unii Europejskiej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.
Aby zabezpieczyć nasze strony internetowe i zoptymalizować czas ładowania, używany jest CloudFlare jako zapora internetowa i CDN („Content Delivery Network"). Dlatego wszystkie zapytania są obowiązkowo kierowane przez ich serwery i konsolidowane w statystyki, których nie można wyłączyć.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.

Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Korzystamy z „Short IO”, aby udostępniać naszą ofertę internetową przy użyciu krótkich i czytelnych adresów URL, kierujących do indywidualnej domeny. Dostawcą jest firma Short.cm Inc, Delaware, USA.

Usługa Short.IO umożliwia tworzenie tak zwanych skróconych adresów URL, przydatnych przyjaznych adresów URL oraz przynależnych kodów i zarządzanie nimi. Przy wywołaniu takiego adresu URL Short.IO wykonuje odpowiednie przekierowanie do zapisanej strony docelowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, by udostępniać naszą ofertę internetową przy użyciu prostych i czytelnych, skróconych adresów URL.
Korzystamy z narzędzia „Lunio Click Fraud Prevention” (określanego dalej jako „Lunio”), aby zapobiegać atakom oszustów na nasze reklamy GoogleAds. Dostawcą jest firma PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

Lunio sprawdza kliknięcia naszych reklam GoogleAds pod kątem próby oszustwa. Nielegalne źródła są wykluczane kolejno z naszych reklam GoogleAds według adresów IP.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, by chronić nasze reklamy przed oszustwami związanymi z nadużywaniem nieprawidłowych kliknięć, a tym samym przed szkodami finansowymi.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapytanie odnośnie
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
Kontakt Zapytanie