Switch to your country version

UK
International:
Walter Leasing Print Logo Pozrieť – Vybrať – Zobrať so sebou

Lízing – prenájom s predkupným právom / nákup na splátky
Investovať bez vkladu vlastného kapitálu

Financovanie

Lízing je variantom financovania, v ktorom objekt lízingu zaobstaráva a financuje poskytovateľ lízingu. Zákazníkovi, ktorý využíva lízing, je objekt prenechaný do používania za platenie dohodnutej lízingovej splátky (akontácia + mesačné splátky).

Prenájom s predkupným právom / nákup na splátky je formou financovania pre mobilné investičné prostriedky. Po uzatvorení zmluvy je objekt aktivovaný v bilancii nájomcu / kupujúceho a odpisovaný podľa platnej a bežnej prevádzkovej doby používania (dĺžky odpisovania). Zaplatením poslednej splátky prechádza predmet prenájmu automaticky do vlastníctva nájomcu / kupujúceho. 100% cudzie financovanie dopĺňa bežné zdroje kapitálu a preto nezaťažuje úverový rámec Vašej spoločnosti.

Vaše výhody

  • Kalkulačný základ: Pevné lízingové splátky zjednodušujú Vašu vnútropodnikovú kalkuláciu
  • Udržanie solventnosti: 100% cudzie financovanie, žiaden viazaný vlastný kapitál.
  • Individuálne lízingové splátky: Výšku lízingových splátok určujete Vy. Na základe akontácie a zostatkovej hodnoty sa dĺžka lízingu presne prispôsobí na požiadavky Vašej spoločnosti.
  • Náklady a úžitok: Mesačné platby za hospodársky prostriedok môžete financovať z priebežných výnosov.

Máte otázky alebo požadujete osobné poradenstvo?

Potom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vás podporíme pri výbere návesu podľa Vašich požiadaviek.

Časté otázky

Na uzatvorenie zmluvy o financovaní s WALTER LEASING musíte mať existujúcu spoločnosť. Taktiež je potrebné predloženie niektorých dokumentov. (pozri nasledujúcu otázku)
- výpis z trestného registra
- referencie od obchodných partnerov (od existujúcich a/alebo budúcich)
- výpis z obchodného registra
- kópiu občianskeho preukazu konateľa a vlastníka spoločnosti
Výška splátok a doba splácania bude dohodnutá presne podľa Vašich osobných potrieb. Okrem toho hrajú samozrejme úlohu aj detaily špecifické pre daný objekt (vek, počet najazdených kilometrov atď.).
Každý sa pred podpísaním zmluvy môže rozhodnúť, či je pre vlastnú filozofiu výhodnejšia vyššia akontácia, kratšia doba splácania alebo nižšia mesačná splátka.
V priebehu 48 hodín overíme Vaše dokumenty a potom si môžete prevziať vozidlo podľa Vášho želania.
Vo všeobecnosti odovzdávame vozidlá v našom centre Truck & Trailer Center v AT-2355 Wiener Neudorf. Po individuálnej dohode je možné aj prevzatie vo vybraných lokalitách v Európe.
Zaplatením poslednej splátky prechádza vozidlo do Vášho vlastníctva. Nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Automatický prechod vlastníctva na konci doby splácania je pevnou súčasťou nášho modelu financovania.
Počas celej doby splácania kryje havarijné poistenie WALTER LEASING. Platením splátok havarijného poistenia si zaisťujete optimálnu poistnú ochranu a podporu pri likvidácii škodových udalostí zo strany našich špecialistov.

Najnovšie ponuky

Kontakt Dopyt