International:
Walter Leasing Print Logo Pozrieť – Vybrať – Zobrať so sebou

Lízing – prenájom s predkupným právom / nákup na splátky
Investovať bez vkladu vlastného kapitálu

Financovanie

Lízing je variantom financovania, v ktorom objekt lízingu zaobstaráva a financuje poskytovateľ lízingu. Zákazníkovi, ktorý využíva lízing, je objekt prenechaný do používania za platenie dohodnutej lízingovej splátky (akontácia + mesačné splátky).

Prenájom s predkupným právom / nákup na splátky je formou financovania pre mobilné investičné prostriedky. Po uzatvorení zmluvy je objekt aktivovaný v bilancii nájomcu / kupujúceho a odpisovaný podľa platnej a bežnej prevádzkovej doby používania (dĺžky odpisovania). Zaplatením poslednej splátky prechádza predmet prenájmu automaticky do vlastníctva nájomcu / kupujúceho. 100% cudzie financovanie dopĺňa bežné zdroje kapitálu a preto nezaťažuje úverový rámec Vašej spoločnosti.

Vaše výhody

  • Kalkulačný základ: Pevné lízingové splátky zjednodušujú Vašu vnútropodnikovú kalkuláciu
  • Udržanie solventnosti: 100% cudzie financovanie, žiaden viazaný vlastný kapitál.
  • Individuálne lízingové splátky: Výšku lízingových splátok určujete Vy. Na základe akontácie a zostatkovej hodnoty sa dĺžka lízingu presne prispôsobí na požiadavky Vašej spoločnosti.
  • Náklady a úžitok: Mesačné platby za hospodársky prostriedok môžete financovať z priebežných výnosov.

Máte otázky alebo požadujete osobné poradenstvo?

Potom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vás podporíme pri výbere návesu podľa Vašich požiadaviek.

Časté otázky

Kontakt Dopyt

Táto internetová stránka využíva cookies, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s využívaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s Vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať