Switch to your country version

UK

A több mint 5.000 alkalmazottat foglalkoztató WALTER GROUP a legsikeresebb osztrák magántulajdonú vállalatcsoportok közé tartozik.

International:
Walter Leasing Print Logo Tekintse meg – Válassza ki – Vigye el

Felhasználási feltételek

I. Általános felhasználási feltételek a WALTER GROUP weboldalaihoz

(1) Jelen használati feltételek tárgya az LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG és a hozzá kapcsolódó vállalatok (a továbbiakban „WALTER GROUP”) által rendelkezésre bocsátott weboldalak (a továbbiakban „weboldal”) használata.

(2) Ez az oldal tartalmazza a weboldal általános felhasználási feltételeit. A weboldal megnyitásával vagy használatával (a továbbiakban „használat”) minden felhasználó és látogató (a továbbiakban „felhasználó”) elismeri az általános felhasználási feltételeket. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor saját mérlegelési jogkörében megváltoztassa.

(3) Választási lehetőség a regisztrált felhasználók számára:
Az „Egyetértek” vagy az „Elküld” mezőre történő kattintással a felhasználó számára a weboldal felhasználási feltételei kötelezővé válnak. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a meglévő felhasználási feltételeket saját mérlegelési jogkörében megváltoztassa. A felhasználónak a módosult felhasználási feltételekbe a fentiek szerint a „Egyetértek” vagy az „Elküld” mezőre történő kattintással ismét bele kell egyeznie, hogy a WALTER GROUP szolgáltatásait továbbra is igénybe vehesse.

(4) A WALTER GROUP a weboldalon az üzletágra és a vállalatra vonatkozó információkat kínál az ügyfeleinek, a fuvarozópartnereinek és a pályázóinak. Az egyes szolgáltatások (pl. LOADS TODAY, CONNECT ügyfélportál) csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők.

(5) A WALTER GROUP jogosult a weboldalt teljesen vagy részben megszüntetni valamint a tartalmakat ill. szolgáltatásokat szabadon megváltoztatni. A WALTER GROUP weboldalának folyamatos elérhetőségéért a WALTER GROUP nem vállal felelősséget. A WALTER GROUP weboldalának használatára vagy karbantartására nem keletkezik jogosultság.
(1) A weboldal teljes tartalma (illusztrációk, szövegek, fogalmazások, márkák, képek, videók, grafikák) a WALTER GROUP-nak vagy szerződött partnereinek szellemi tulajdonát képezi. A WALTER GROUP weboldalának használatával a felhasználó számára nem keletkezik licensz- vagy egyéb felhasználói jog a weboldalon található jogokra (pl. szellemi tulajdonjog, szerzői jog és kapcsolódó jogok stb.). A márkák, a design, a képek, szövegek, szövegrészek és a WALTER GROUP weboldalának egyéb tartalmai a WALTER GROUP előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem módosíthatók, másolhatók, sokszorosíthatók, használhatók, kiegészíthetők vagy más módon sem hasznosíthatók. Ez alól kivételt képez a kifejezetten a felhasználásra ajánlott anyagok használatához történő sokszorosítása, hasznosítása vagy használata.
(1) A WALTER GROUP semmilyen kárért nem felel, amelyet a felhasználó számára a WALTER GROUP weboldalának használata okozhat, kivéve szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén.

(2) A WALTER GROUP nem vállal felelősséget semmilyen, a felhasználót érő kár vagy veszteség miatt, sem közvetlen, sem közvetett, azonnali vagy következménykárokért, függetlenül attól, hogy ezek a szerződésből, kártérítési jogosultságból (beleértve a gondatlanságot) vagy más okból felmerülnek, amíg azok a következő kategóriák egyikébe esnek::

(i) Elmaradt hasznon és következménykárok
(ii) Véletlen veszteségek és elmaradt hasznon
(iii) Elmaradt üzleti lehetőségek
(iv) Jó hírnév és adatok elvesztése

(3) A WALTER GROUP csoport megtett minden elvárható erőfeszítést annak biztosítására, hogy a WALTER GROUP weboldalán rendelkezésre bocsátott információk a rendelkezésre bocsátás idejében pontosak és teljesek legyenek. A WALTER GROUP nem vállal felelősséget és nem biztosít jótállást vagy garanciát a weboldalon rendelkezésre bocsátott információkért, mint pl. letöltések, harmadik szolgáltatók által kínált szolgáltatások, külső hivatkozások, vagy egyéb tartalmak, amelyek vagy közvetlenül, vagy közvetetten a WALTER GROUP weboldaláról használhatók vagy onnan megnyithatók. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot arra is, hogy a rendelkezésre bocsátott információkat előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy kiegészítse.

(4) A WALTER GROUP nem felel azokért a károkért, amelyek a felhasználói fiók szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt a felhasználó által, az azonosítókkal történő visszaélés vagy elvesztésük miatt a felhasználó által tárolt adatokban keletkeznek.
(1) A WALTER GROUP igyekszik a weboldalt folyamatosan üzemeltetni és elérhető állapotban tartani – a műszaki, gazdasági, működési és szervezési lehetőségekhez mérten teljeskörűen.

(2) A WALTER GROUP nem vállal szavatosságot vagy garanciát azért, hogy a WALTER GROUP weboldala vagy annak tartalmai megszakítás nélkül vagy egyáltalán rendelkezésre álljanak, hibamentesek legyenek vagy a hibákat elhárítsák, valamint azért sem, hogy a WALTER GROUP weboldala vagy segédeszközei (pl. szerver) vírusoktól vagy más veszélyes összetevőktől mentesek. A WALTER GROUP a jogszabályok által megengedett mértékben kifejezetten kizár minden olyan felelősséget bármely kárért, amely a WALTER GROUP weboldalának rendelkezésre bocsátásából vagy a segédeszközökből keletkeztek.

(3) A műszaki vagy egyéb problémák miatti nem elérhetőség idejére a WALTER GROUP nem vállal át semmilyen felelősséget.
A WALTER GROUP weboldala tartalmaz olyan külső hivatkozásokat, amelyek harmadik szolgáltató más weboldalaira vezetnek. A WALTER GROUP-nak nincs befolyása a hivatkozott külső weboldal elérhetőségére, minőségére valamint tartalmára, és nem vállal felelősséget a külső weboldal olyan tartalmaiért, amelyek érvényben lévő jogszabályokba ütköznek vagy a felhasználóknak más formában kárt okozhatnak.
A honlap részben SwissSign által biztosított SSL-tanúsítvánnyal rendelkezik A SwissSign SSL-tanúsítványai a webszerverre történő adatátadás során hatékonyan kódolják a felhasználói adatokat, eközben azonban hatékonyan azonosítják a szolgáltatót (WALTER GROUP), és az adathalászat elleni védelem érdekében megfelelően tanúsítják a honlap valódiságát is.

A felhasználó nyilatkozik arról, hogy ismeri, elolvasta, elfogadja és betartja a SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) és a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com) rendelkezéseit. A WALTER GROUP a felhasználó felé kizárja az SSL-tanúsítvány használatával kapcsolatos bármilyen jellegű felelősségét.

(1) Az egyes szolgáltatások (pl. LOADS TODAY, CONNECT ügyfélportál) csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők. A felhasználó regisztráció és felülvizsgálat után a WALTER GROUP-tól kap egy jelszót, amely lehetővé teszi a felhasználói fiókhoz való hozzáférést.

(2) A felhasználó felelős a jelszó és esetleges egyéb meglévő információk titokban tartásáért, valamint minden, a felhasználói fiókra vonatkozó összes tevékenységért. A felhasználói fiók bármely nem engedélyezett használatát, valamint az egyéb biztonsági szabályok megsértését a WALTER GROUP-pal késlekedés nélkül közölni kell. A felhasználói fiók regisztrációja ill. a bejelentkezés egy "előfizetéses" megrendelésére a felhasználó partnerszámához kötött. A felhasználó nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a partnerszámát vagy a jelszót más személyek számára nyilvánossá tegye vagy azok rendelkezésére bocsássa. A partnerszám és/vagy a jelszó felhasználó által történő bármilyen nyilvánosságra hozatala a felhasználói fiók törlését ill. az "előfizetés" megszüntetését eredményezi.

(3) Azok az adatok, tartalmak és információk, amelyeket a felhasználó a felhasználói fiókja révén ismert meg, nem adhatók tovább jogosulatlan harmadik félnek.

(4) A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt vagy egy előfizetéses szolgáltatás megrendelését engedélyezze, vagy azt külön ok megjelölése nélkül elutasítsa. Továbbá a WALTER GROUP jogosult minden felhasználói fiók vagy az egyes előfizetett szolgáltatások megrendelésének külön ok megadása nélküli zárolására.
A WALTER GROUP megtiltja olyan számítógépes programok, fájlok és egyéb anyagok feltöltését, amelyek kárt okoznak és/vagy zavaró funkciókat tartalmaznak, mint a vírusok, manipulált fájlok, „rejtett” fájlok (pl. audió fájlokba integrált képek), férgek, trójai programok és bot-ok görgetési célra, több képernyő leképezésére és egyéb tevékenységekre, amelyek a weboldal integritását vagy működését, vagy az online kommunikációt általánosságban megzavarhatják.

(1) A WALTER GROUP weboldalán tilos mindennemű, a WALTER GROUP adataival összefüggésben álló minden adatára vagy az egyes felhasználókra irányuló elektronikus támadás.

(2) Minden elektronikus támadás annak a felhasználónak az azonnali kizárását vonja maga után, akinek a szférájába a támadás esik, és polgári illetve büntető eljárást von maga után.

 

II. Egyéb rendelkezések

Jelen megállapodás alapjául az osztrák jog szolgál. Vitás kérdések rendezésében a Bécsi, Belvárosi Kereskedelmi Bíróság (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt) az illetékes. Kizárólag az osztrák jog alkalmazandó a CISG és az osztrák nemzetközi polgári jog vonatkozó normáinak alkalmazása nélkül.
(1) Jelen megállapodás módosítása és kiegészítése csak írásban történhet. A szóbeli megállapodások érvénytelenek.

(2) Ha a jelen megállapodás egy vagy több feltétele bármely okból érvényét vesztené, az nem érinti a megállapodás egyéb tartalmának érvényességét.
Kapcsolat Ajánlatkérés