WALTER LEASING - Financovanie

Lízing. Čo je to?

Leasing je špeciálna forma investičného financovania a počas doby trvania leasingovej zmluvy je porovnateľná s nájomným. Daňové výhody vďaka zníženiu investičných nákladov. Podnikové/prevádzkové využitie.

 

Výhody leasingu:

  • Základ kalkulácie: Pevné leasingové sadzby uľahčujú Vašu vnútropodnikovú kalkuláciu.
  • Zachovanie likvidity: 100 percentné financovanie z cudzích zdrojov, bez viazaného vlastného kapitálu.
  • Individuálne leasingové platby: Výšku leasingových platieb si určujete Vy, podľa splátky a zostatkovej hodnoty sa trvanie leasingu presne prispôsobí potrebám Vášho podniku.
  • Náklady a úžitok: Mesačné platby za investičný majetok je možné financovať z bežných príjmov.

 

 

WALTER LEASING - Financovanie

Prenájom s následným odkupom:

  • Prenájom tovaru s predkupným právom je jedna z foriem financovania pre mobilné investičné tovary.
  • Po uzavretí zmluvy sa aktivuje objekt v bilancii nájomníka a odpíše sa podľa platnej a v podniku zaužívanej doby používania/životnosti.
  • Zaplatením poslednej splátky prenájmu tovaru so servisom sa stáva predmet nájmu automaticky vlastníctvom nájomníka.
  • 100 percentné financovanie z cudzích zdrojov dopĺňa obvyklé kapitálové zdroje anezaťažuje preto úverový rámec Vášho podniku.Ďalšie informácie

^ - Top

Táto internetová stránka používa súbory cookie za účelom zabezpečenia čo najlepších užívateľských skúseností. Používaním internetovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na: Podmienky používania